Texas inför USAs strängaste abortregler

UTRIKES Den nya abortlag som trädde i kraft i Texas 1 september kallas The heart beat…