Viss ökning av cancer i spåren av olyckan i Tjernobyl

INRIKES Forskare vid Uppsala universitet har med nya metoder mätt förekomsten av cancer i nio län,…