Torkande sjöar och framtida vattenbrist

KLIMAT Satellitbilder från tre årtionden visar att över hälften av världens största sjöar och vattenreservoarer krymper,…