Bryt med den kapitalistiska kändisfixeringen!

OPINION/INSÄNT Det finns en hel del program på svensk tv som handlar om att hjälpa folk.…

Sex västliga medieföretag styr nästan alla nyheter

För 30 år sedan var medieutbudet brett och varierat, men nu har det krympt väsentligt. Idag…

Vart är vi på väg?

På fredagskvällarna sitter vi där i TV-soffan samtidigt med någon miljon (?) andra invånare i landet…