Globalt perspektiv i kampen mot NATO

– Vi måste ha ett globalt perspektiv i de stora uppgifter arbetarklassen i alla länder står…