Misären i Norrlands industriella storsatsning

INRIKES I norra Sverige pågår just nu en stor industriutbyggnad  – något som framställs som en…

Intervju med SKP:s Håkan Jönsson om byggarbete och olycksriskerna på arbetsplatsen

FACKLIGT Riktpunkt intervjuade SKP-aren Håkan Jönsson, som är både byggnadsarbetare och skyddsombud på sitt jobb, om…