Krigets miljöförstörelse kastar tillbaka Gaza 40 år i utvecklingen

MILJÖ, UTRIKES Kriget i Gaza har skapat en enorm miljöförstöring, enligt FN: s miljöprogram UNEP. I…

Ett globalt avtal mot engångsplast – men utan särskilt mycket bett

MILJÖ FNs miljöprogram UNEP arbetar sedan flera år för att försöka lösa ett av vår tids…

Profiten styr energiproduktionen – Parisavtalet ignoreras

20 november släppte FN:s mil­jöpro­gram UNEP tillsammans med ledande forsk­nings­in­sti­tut en rapport om hur det går med…