Jordbrukare från Uppland demonstrerar

Den svenska landsbygden har successivt monterats ned de senaste decennierna, något som ytterligare skyndats på sedan…