100 personer sägs upp från Coop

INRIKES 100 anställda sägs upp från Coop. De som ska förlora sina jobb finns på huvudkontoret…