Den siste överlevande av ett folkmord är död

UTRIKES Den sista medlemmen av en utplånad ursprungsstam i Brasilien är död. Han hade levt helt isolerad…