Trädarter försvinner i snabb takt

KLIMAT Den biologiska mångfalden är hotad – och det gäller inte alls bara däggdjur och fåglar, som…