Två miljarder människor i obeboeliga zoner om 80 år

KLIMAT Vår värld går mot ett allt varmare klimat – runt år 2100 når vi 2,7…