Befolkningsökningen i Sverige lägst på många år

INRIKES Enligt preliminär statistik från SCB kommer befolkningsökningen i Sverige att ha varit lägre än på…