Militär rustning ökar i Europa

UTRIKES Imperialismen rustar sig för konfrontation världen över. På fem år har länderna i Europa nästan…