Solidaritet och Klasskamp! SKU med Folket i 120 år!

TEORI & HISTORIA, PARTIET Den 24 mars 2023 markerar 120 år sedan det Socialdemokratiska Ungdomsförbundets (SDUF)…

Stockholmsappellen 70 år

HISTORIA Världsfredskommittén beslutade vid ett möte i Rom i oktober 1949 att avkräva alla länders parlament…

Världsfredsrådet fördömer kuppen i Bolivia

Världsfredsrådet fördömer å det starkaste statskuppen i Bolivia, som inleddes och stöddes av de amerikanska imperialisterna, tillsammans…

”Ja till fred, Nej till Nato!”

Fördjupad intervju från Kommunistiskt Parti, Turkiet (KP) med Iraklis Tsavdaridis, Världsfredsrådets exekutiva sekreterare. Kommunistiskt Parti, Turkiet…

Uttalande av Världsfredsrådet som kräver frigivelse av fredskämpen Margaretta D´Arcy på Irland

Världsfredsrådet (WPC) uttalar sin bestämda protest och fördömer arresteringen av Margaretta D´Arcy, en irländsk fredsaktivist som…