Jetströmmar, värmekupoler och varma hav = ovädret Hans

KLIMAT Äntligen når också en klimatanalys av ovädret Hans ut i media –sensationsjournalistiken med sina katastrofrapporter har…