Regeringen utreder lagändring för värnpliktigas NATO-placering utomlands

INRIKES Enligt svt.se är regeringspartierna och Socialdemokraterna överens om att antalet värnpliktiga successivt ska öka de…