Militären och klimatet

KLIMAT Något som sällan lyfts i dessa tider när krigshetsen, imperialisternas sammandrabbningar och Sveriges NATO-medlemskap dominerar…