Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Den här gången drömmer fiskaren om att njuta av stilla frid utan klimatångest på torra…

Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Fiskaren slås av kontrasten mellan den fridfulla morgonen på stranden och världens brutalitet med krig…

Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Fiskaren ser på polisvåld och förortens uppror med andra ögon än de förfärade borgarnas –…

Riktpunkt veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Vår vän fiskaren har lagt till i Västra Hamnen i Malmö med sin skuta för…

Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Förra veckan funderade fiskaren över den allt fattigare befolkningen och de allt rikare kapitalisterna –…

Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Idag har vår fiskare tänkt på klasskampen och det exempel som bland annat arbetarna i…

Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Fiskaren har nu funderat på vårbudgeten och ger sin synpunkt på vilka som står för…

Riktpunkts veckovers – redaktörens försök

VECKOVERSEN  Riktpunkts fiskare har påskledigt, så redaktören gör här ett försök till veckovers med tonvikt på…

Riktpunkts veckovers – fiskarens funderingar

VECKOVERSEN Som alla respektabla tidningar, vare sig i pappersform eller webbformat, behöver Riktpunkt en versförfattare –…