De sju WCK-hjälparbetarna i Gaza dödades av en riktad attack

UTRIKES Omvärlden reagerade med avsky när sju utländska hjälparbetare från World Central Kitchen dödades i Gaza…