Biobränsle, regnskogsskövling och växthusgaser

KLIMAT I Sverige är frågan om reduktionsplikten just nu en het potatis. Vad det handlar om…