• Leve Fidel!

  Morgonen den 26 november 2016, tyngs vi av beskedet att Kubas legendariske revolutionsledare och före detta president Fidel Castro Ruz gått bort vid en ålder...

 • Med anledning av den socialistiska Oktoberrevolutionens 99-årsdag

  För 99 år sedan, närmare bestämt den 7 november 1917, i Sankt Petersburg, utbröt Oktoberrevolutionen. Vi hedrar och högtidlighåller minnet av Pariskommunen. Vi hedrar också...

 • Rapport från ”Mittens rike” del 2

  Nu är det klart, landstingsfullmäktige tog den 26 oktober beslutet med 39 ledamöter för nedläggning och 36 emot, beslut om att påbörja slakten av Sollefteå...

 • Brexit

  Storbritannien, Tyskland och EU Många var de som firade det brittiska folkets nej till EU, trots att mångas bevekelsegrunder samtidigt var tveksamma. Hur det nu...

 • Så fungerar Wallenbergs megafoner i riksdagen

  Inför riksdagsvalet 2014 var en av vänsterpartiets största valfrågor synen på hur välfärden i framtiden skall organiseras. Vänsterpartiets slogan var att välfärden inte är till...

 • Oktoberrevolutionen firad

  Göteborg Den 19 november firades Oktoberrevolutionens årsdag i Irakiska kulturhuset i Gamlestaden. Det var ett samarrangemang av kommunistpartierna i Iran, Irak, Chile och Sverige. Filmen...

 • Novembertankar

  Förra årets vanligaste namn var Elsa och Alice bland flickorna och William och Lukas bland pojkarna. Namnpopulariteten har förmågan att variera genom åren, och en...

 • Nationen och socialismen

  Är nationen en social konstruktion? Står idén om nationen i vägen för socialismen? Finns det någon motsättning mellan nationalism och internationalism? ”Nation”, ”stat”, ”nationalism” och...

 • WFTU:s 17e kongress

  Rapport från WFTU:s 17e kongress 4 – 8 oktober 2016 Durban Syd-Afrika. Historik. Den första internationella fackliga sammanslutningen bildades 1920 i Rom och fick namnet...

 • Norges Kommunistiska Partis 29:e kongress

  Helgen den 5-6 avhöll Norges Kommunistiska Partis sin 29:e kongress. Den avhölls i den anrika staden Trondheim med ca 200 000 invånare, Norges tredje stad...