Kapitalexport och anti-imperialism

OPINION/INSÄNT Den senaste tiden har frågan om imperialismen diskuterats flitigt, vilket är positivt. Det har genererat…

SL ska tänka på säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken – Inte att maximera vinsten!

OPINION/INSÄNT Seko Tunnelbanan, Klubb 111, protesterar kraftigt mot Region Stockholm förslag om att låta de som…

Bryt med den kapitalistiska kändisfixeringen!

OPINION/INSÄNT Det finns en hel del program på svensk tv som handlar om att hjälpa folk.…

“Bojor eller vapen”– Zachariadis motstånd mot folkfronterna

OPINION/INSÄNT När den kommunistiska rörelsen i Europa efter Andra världskrigets slut unisont bakband sin revolutionära potential…

Ta över gatorna och färga dem röda av kommunism!

OPINION/INSÄNT Många har sett filmer och bilder av hur nazister marscherar på våra gator med sköldar…

Debatt?

OPINION/INSÄNT Den här artikeln är den andra artikeln från vår sida i den debatt vi fört…

Vitryssland mals i det exploaterande systemets kvarn

Nu har turen för de imperialistiska ingreppen kommit till det forna sovjetiska landet. Artikeln publicerades ursprungligen…

Profit på Covid-19 – Giesecke och läkemedelskapitalet

Helt cyniskt har den borgerliga regeringen, men särskilt Folkhälsomyndigheten med statsepidemiologen Anders Tegnell i spetsen, utnyttjat…

Freden, kapitalismen och imperialismen

En av de tyngsta teoretiska frågorna som nödvändigtvis måste redas upp är frågan om imperialismen. Hur…

Tankar om fritt val av egen vilja under kapitalismen och socialismen

Jag har funderat mycket på det som sägs om fri vilja och fritt val som borgarstaten…