För ett Europa med välstånd, fred och socialism! (Video)

EU-val, EKA Med anledning av det kommande EU-valet har Europeisk Kommunistisk Aktions medlemspartier, däribland SKP, publicerat…

Europeisk Kommunistisk Aktions uttalande om 79-årsjubileet av folkens stora antifascistiska seger

EKA Riktpunkt publicerar idag, på den Antifascistiska Segerdagen, ett uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, EKA, där…

1 maj-uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion

EKA Riktpunkt publicerar här översättningen av ett 1 maj-uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, där Sveriges Kommunistiska parti…

Europeisk Kommunistisk Aktions uttalande på Internationella Kvinnodagen 2024

EKA, PARTIET Nedan följer i översättning ett uttalande som gjordes av de kommunist- och arbetarpartier som…

Tal från EKA-konferensen om erfarenheterna av kriget i Ukraina

EKA, PARTIET Här återger Riktpunkt Sveriges Kommunistiska Partis ordförande, Andreas Sörensens, tal som han höll på…

Uttalande från EKA: Två år sedan det imperialistiska kriget i Ukraina: Kommunisternas erfarenheter och slutsatser

EKA Vi, arbetar- och kommunistpartierna som utgör Europeisk Kommunistisk Aktion (EKA), samlades vid en konferens som…

Europeisk Kommunistisk Aktion står på de kämpande europeiska böndernas sida

EKA Europeisk Kommunisitisk Aktion har antagit ett uttalande om solidaritet med de stora protester som organiserats…

Förkasta partierna som står bakom EU, kapitalet och den ”gröna” exploateringen. Hoppet för att rädda miljön är rött!

EKA, PARTIET Den 1 februari 2024 kom EKA:s gemensamma uttalande om miljön efter att partierna som…

Gemensamt uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion, på hundraårsdagen av Vladimir Iljitj Lenins död

EKA, PARTIET Idag, på 100-årsdagen av Vladimir Iljitj Lenins död (21 januari 1924), vänder vi, kommunist-…