Varje revolutionärs plikt är att göra revolution

LEDARE (3/2018). Det har i början av året pågått diskussioner inom vissa delar av vänstern om…

Kvinnans plats är i kampen

LEDARE (2/2018). För några månader sedan diskuterade vi på ledarplats kvinnans underordning och befrielse. Där spårade…

Staten

LEDARE (1/2018). En av de absolut svåraste politiska frågorna som vi måste lösa är frågan om…

Kvinnans underordning och befrielse

LEDARE (10/2017). Nästa år, 2018, kommer det att vara 200 år sedan Karl Marx, en av…

Människan och utbildningen

LEDARE (9/2017). Grunden för det mänskliga samhället är arbetet; allt värde kommer därifrån. Det är den…

Oktoberrevolutionen

LEDARE (8/2017). Ingen händelse i mänsklighetens moderna historia har haft en sådan betydelse som den socialistiska…

Imperialismen och monopolkapitalismen

LEDARE (7/2017). Den marxist-leninistiska ideologin gör anspråk på vetenskaplighet såsom ingen annan ideologi gör, vilket också…

Ledare: NATO och Sverige

LEDARE (6/2017). Den militära alliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO), vars främsta uppgift är att agera…

Ledare: Staten och kapitalet i samma båt?

Staten och kapitalet sitter numera inte i samma båt, nu sitter de i samma flygmaskin när…

Ledare: TTIP och demokrati

Är det handelsavtal som planeras mellan EU och USA förenligt med demokrati? Ja, möjligen om man…