Torkan följs av regnstormar med dödligt resultat

KLIMAT Tidigare i år följdes värmeböljorna på den indiska subkontinenten av extrema skyfall och översvämningar Nu…