Barn med utländsk bakgrund fattigare än svenska barn

INRIKES I en rapport från Statistiska Centralbyrån konstaterar man att en fjärdedel av alla barn med…

Svenskarnas elförbrukning minskade i december

INRIKES Till en följd av de höjda priserna har svenskarna dragit ner på sin elkonsumtion. Enligt…

Bostadspriserna fortsätter falla

INRIKES I den senaste statistiken från Svensk Mäklarstatistik framkommer att bostadspriserna i allmänhet och villapriserna i…

Över 1 000 personer dog i covid-19 i december förra året

INRIKES Under de senaste åren har pandemin dominerat medierapporteringen men har det senaste året hamnat i…

Fem procents hyreshöjning i Malmö

INRIKES Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna har kommit överens om ett ramavtal för hyressättningen i Malmö. Höjningen blir…

Boverket flaggar för halvering av byggnadstakten för bostäder

INRIKES I en prognos för 2023 flaggar Boverket för att byggnadstakten för nya bostäder kommer att…

Regeringen vill bekämpa gängvåld som terrorism

INRIKES I ett pressmeddelande skriver Justitiedepartementet att man vill stärka polisens operativa förmåga och ta fram…

Sverige utreder utökat försvarssamarbete med USA

INRIKES Regeringen har beslutat om att utreda ett fördjupat försvarssamarbete med USA som komplement till de…

Manifestationer i Stockholm: Nej till chockhöjda hyror

INRIKES PARTIET På temat ”Nej till chockhöjda hyror” ordnar Hyresgästföreningen i Region Stockholm tre protester under…

Antalet dödsskjutningar i Sverige 2022 slår nytt rekord

INRIKES. Dödsskjutningar i Sverige nådde ett nytt rekord 2022 – under året avled 63 personer av…