Ledare

 • Kvinnans underordning och befrielse

  LEDARE (10/2017). Nästa år, 2018, kommer det att vara 200 år sedan Karl Marx, en av de absolut viktigaste personligheterna för vår moderna tidsålder, föddes....

 • Människan och utbildningen

  LEDARE (9/2017). Grunden för det mänskliga samhället är arbetet; allt värde kommer därifrån. Det är den första grundförutsättningen för det mänskliga livet och utan arbetet...

 • Oktoberrevolutionen

  LEDARE (8/2017). Ingen händelse i mänsklighetens moderna historia har haft en sådan betydelse som den socialistiska Oktoberrevolutionen. Revolutionen har på ett fundamentalt sätt bestämt det...

 • Imperialismen och monopolkapitalismen

  LEDARE (7/2017). Den marxist-leninistiska ideologin gör anspråk på vetenskaplighet såsom ingen annan ideologi gör, vilket också ger den en styrka som andra helt enkelt inte...

 • Ledare: NATO och Sverige

  LEDARE (6/2017). Den militära alliansen North Atlantic Treaty Organization (NATO), vars främsta uppgift är att agera spjutspets åt den amerikanska imperialismen, har en lång historia....