Arbetarnas löner sjunker – chefernas stiger som aldrig förut

INRIKES Under pandemin har man upprepade gånger varnat för en lågkonjunktur och att löneökningarna därför inte…