Den filippinska maoisten José Maria Sison är död

UTRIKES Sison har varit en av de ledande personligheterna i den maoistiska rörelsen i Filippinerna de…