Arnold Stenman 85 år

Under sommaren har vår gode Kamrat Arnold Stenman passat på att fylla 85 år. Denna evigt…