Till Riktpunkts läsare

Tack vare ert bidrag till Kampfonden säkerställer ni att tidningen fortsatt kan ges ut. Ni säkerställer…