Uppror i den franska kolonin Nya Kaledonien

UTRIKES Frankrike har utlyst nödläge och satt in tusentals poliser från fastlandet i sin koloni Nya…