Flygbladsutdelning i Stockholm

SKU, PARTIET Under söndagen delade SKU och SKP ut hundratals flygblad i studentlägenheterna på Stora Lappkärrsberget…