Är det så här en internationell fredsdag ska vara?

KRÖNIKA Jag frågar: Är det så här en internationell fredsdag ska vara, kära FN? Såhär står…