Chile ett år senare: lönesänkningar, anpassning till Nato och repression

Nedanstående artikel har publicerats i KKE:s tidining Rizospastis och påterges här i översättning. UTRIKES Ett år…