Är du en framtida terrorist? 

DEBATT, INRIKES Bland annat på grund av Sveriges medlemsansökan till NATO och sannolika inträde i NATO…