Förslag om utökade befogenheter för ordningsvakter till riksdagen

INRIKES Idag har riksdagen fått propositionen En ny lag om ordningsvakter att ta ställning till av regeringen. Om…