Salafismen – en reaktionär politik

Sannolikt har salafistiska grupper både i Malmö och i resten av landet haft en stor utbredning…