Möte om terrorlagen i Malmö

PARTIET Den 21 juni hölls ett möte i SKP Malmös lokal gällande de olika terrorlagarna. Föredragande…