Danmark: Nedskärningar på utbildningsområdet

Fyrtiotusen utbildningssökande i Köpenhamn och Århus demonstrerade nyligen mot högeregeringens varslade nedskärningar på 8,7 miljarder danska…