De brittiska kommunisterna: EU går inte att reformera

Alex Kempshall.

Den 23 juni är det folkomröstning om det brittiska EU-medlemskapet.
”Attackerna på de arbetsrättsliga och fackliga rättigheterna trappas upp i hela EU med förevändningen av ”modernisering” och ”konkurrenskraft” och det är inget annat än ett försök att säkra och maximera profiterna för den styrande klassen”, säger Alex Kempshall, ordförande för Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti, till Riktpunkt.

Varför är det enligt er viktigt att lämna EU?
”Utvecklingen av en gemensam marknad och EU som följde som ett resultat av detta, var ett val som togs av den europeiska imperialismen och västerländskt europeiskt monopolkapital. EU främjar inte bara nyliberala åtgärder till förmån för monopolen utan också en koncentration och ackumulation av kapitalet. EU har allt mer blivit ett imperialistiskt ekonomiskt, politiskt och militärt block tvärtemot arbetarnas och folkens intressen.

Europas styrande klasser är fast beslutna att skjuta över den kapitalistiska krisens bördor och ok på de arbetande folkens ryggar. De slaktar den statliga välfärden, pensionerna och de sociala förmånerna, de sänker lönerna och gör arbeten osäkra med syftet att underskrida de befintliga lönerna för jobben.

Det är Storbritanniens Nya Kommunistiska Partis uppfattning att EU varken är genuint federalt, inte heller demokratiskt och varje stadium av europeisk integration har finansierats av de arbetande folken genom höjda indirekta skatter, förlorade arbeten och sociala förmåner.

I åratal har det socialdemokratiska Labourpartiet i Storbritannien och majoriteten av ledarna för våra fackföreningar upphöjt EU som ett instrument för socialt framåtskridande och ekonomiska framsteg. De påstår att EU har blivit mer representativt i och med Europaparlamentets auktoritet och etablissemangen för regional autonomi och självständighet.

Socialdemokraterna i det brittiska Labourpartiet påstår att de arbetarfientliga direktiven och de juridiska utslagen kan överklagas och hävas. Beläggen och bevisen för detta visar något helt annat. Under de senaste månaderna har borgarklassen trappat upp sina attacker på de fackliga rättigheterna och EU har kommit undan med svepskäl.

Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti anser att EU med sitt meningslösa och ineffektiva parlament och sina farsartade och spexiga folkomröstningar, som bara räknas när omröstningen överensstämmer med vad som redan har beslutats av EU:s odemokratiska institutioner, inte kan reformeras.”

Hur arbetar Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti i kampanjen mot EU?
”Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti har alltid ansett att EU inte kan reformeras och att den måste upplösas och att Romfördragen som signerades 1957 samt alla dess tillägg ska upphävas. Storbritannien ska lämna EU när första bästa möjlighet ges. Storbritanniens utträde ur EU skulle vara en tydlig signal från de brittiska arbetarna, att de har identifierat EU för vad den är – en bur utformad för att fånga och snärja arbetare i en oåterkallelig kapplöpning som syftar till att privatisera våra liv i alla avseenden.

Den styrande klassen är splittrad och dividerar om huruvida Storbritannien bör stanna eller lämna EU och alleftersom deras respektive kampanjer har framåtskridit, har deras diskussioner övergått till att tvista om den minsta gemensamma nämnaren nämligen främlingsfientlighet och rasism. Det här var helt och hållet förutsägbart. Så även innan folkomröstningen om EU hade tillkännagivits, fattade Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti beslutet att vi skulle ha vår egen oberoende ”lämna EU-kampanj” och använda vårt egna material och inte dela plattform med högern, inte skriva på gemensamma uttalanden eller ansluta oss till andra EU-fientliga kampanjer fast vi stödjer den brittiska vänsterns nyligen startade lämna EU-kampanj, även kallad Lexit, som drivs av aktivister från den brittiska fackföreniningen RMT som täcker transportsektorn och av andra kommunister.

Inför folkomröstningen har vi använt oss av vår tidning ”Den nya arbetaren” och flygblad för att ge uttryck för vårt ställningstagande i Storbritanniens organiserade arbetarrörelse samt till arbetarklassen bortom den. Vi har också aktivt deltagit i diskussionerna i sociala medier i frågan om att lämna EU, särskilt på Facebook där vi har bemött de som har beskrivit lämna EU-kampanjen som rentav högerorienterad, rasistisk och främlingsfientlig. Vår kampanj fokuserar på de större frågorna som till exempel den underliggande oresonliga konflikten mellan kapitalets intressen och de europeiska arbetarnas intressen.”

Hur fortgår kampanjen?
”För Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti har kampanjen varit väldigt framgångsrik. Försäljningen av vår partitidning har ökat då våra medlemmar diskuterar de stora frågorna som rör det arbetande folket, som till exempel att lönerna och jobben hotas som ett resultat av att de fackliga och arbetsrättsliga rättigheterna har krossats. Kortsiktigt har vi också brutit ner barriärerna som har rests av de nationella medierna som svar på det kommunistiska ställningstagandet i EU-frågan.

Men oavsett huruvida Storbritannien lämnar eller stannar kvar i EU kommer vår kamp för värnandet av arbetarklassens intressen att fortsätta. Även om vi skulle vinna omröstningen om att lämna EU kommer de ledande fraktionerna av Storbritanniens styrande klass att komma med undanflykter och slingra sig. Folkomröstningen om EU är tekniskt sett inte juridiskt och rättsligt bindande för den valda regeringen, men det skulle vara politisk självmord för vilken premiärminister som helst att vägra att verkställa den. Hursomhelst är just nu en överväldigande majoritet i det nuvarande brittiska parlamentet för att stanna kvar i EU och kommer att försöka stoppa den komplexa och komplicerade processen att lösgöra Storbritannien från EU eller till och med överklaga vid ett eventuellt EU-utträde av Storbritannien om de bedömer att avgångsvederlagen inte är fördelaktiga nog.

Våra förhoppningar om att ett EU-utträde blir verklighet för Storbritannien är att det brittiska konservativa partiet delas fullständigt i två delar och att splittringarna inom den styrande klassen kommer att mångdubblas och att man utlyser nyval. Vårt bästa scenario i det valet skulle vara en Labourregering ledd av Jeremy Corbyn som skulle vara europavänlig, men som skulle kunna åsidosätta folkomröstningens resultat med hopp om att förhandla fram bättre villkor vilka om än så lite gör det skamliga fikonlövet större som betecknar den socialdemokratiska perioden i Storbritannien.”

Dela:

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *