”Ungdomarna i Grekland och Turkiet, vi är på er sida”

Greklands Kommunistiska Partis ungdomsförbund KNE och Kommunistiskt Parti, Turkiets ungdomsförbund KG publicerade den 18 december ett gemensamt upprop vari man uppmanade ungdomarna i båda länderna att ansluta sig till den gemensamma kampen på grundvalarna av internationell proletärism.

Turkiets Kommunistiska Ungdom välkomnade den 13, 14 och 15:e december en delegation från Greklands Kommunistiska ungdomsförbund i Istanbul. Ett av resultaten av samarbetet organisationerna emellan är ett gemensamt upprop från ungdomarna i båda länderna att ansluta sig till den gemensamma kampen mot imperialistisk blodspillan och kapitalistiskt barbari. Denna kamp baseras på principen om internationell proletärism.

Representanter från Turkiets och Greklands Kommunistiska ungdomsorganisationer sammanträdde i Istanbul den 13 december och diskuterade den pågående händelseutvecklingen i de respektive länderna och i regionen i stort samt livet, problemen och kampen för ungdomsorganisationerna. De båda ungdomsorganisationerna beslöt att utveckla den gemensamma kampen och samarbetet ytterligare i synnerhet under 2017 då hundraårsdagen av den storslagna socialistiska Oktoberrevolutionen kommer att hållas.

KG och KNE adresserade ungdomarna i de båda länderna med hjälp av ett gemensamt upprop där man slog fast följande:

”Grekland och Turkiets ungdom har gemensamma problem, en gemensam kamp och en gemensam framtid”

”Ungdomar i Grekland och Turkiet, vi är på er sida!

Unga arbetare och studenter vid tekniska och övriga universitet, anslut er till vår kamp för tillgodoseendet av ungdomens samtida behov. Ungdomarna i våra länder har gemensamma problem, gemensamma traditioner och historiska och kulturella band. Anslut er till vår kamp allesammans så att vi gemensamt kan störta det kapitalistiska systemet vilket ger upphov till exploatering, barbari, arbetslöshet, fattigdom, kriser, imperialistiska krig och flykting- och immigrantströmmar.

Greklands och Turkiets Kommunistiska Ungdom är båda har samma strävan att organisera våra folks gemensamma kamper, i synnerhet ungdomens. Vi har en gemensam ideologi, marxismleninismen och vi kämpar å våra partiers vägnar, Greklands Kommunistiska Parti och Kommunistiskt Parti, Turkiet (KP) för socialism och kommunism.

Greklands och Turkiets Kommunistiska ungdomsorganisationer bedömer att händelseutvecklingen i regionen karaktäriseras av skärpt konkurrens mellan tongivande kapitalistiska krafter såsom USA, Nato, EU, Ryssland, Kina och andra krafter. Denna mellanstatliga och imperialistiska konkurrens som anbelangar vilken kraft som kommer att utnyttja och utsuga oljetillgångarna, naturgaserna, transportrutterna och marknaderna i den östra Medelhavsregionen utgör de objektiva motiven för det allmänna imperialistiska kriget i regionen.

Turkiets Kommunistiska Ungdom har redan fram till detta ögonblick involverats och dragits in i kriget i Syrien och dess efterföljande humanitära kris som tog sin början i och med interventioner från USA, Nato, EU, gulfmonarkierna och det konservativa ’Rättvise- och utvecklingspartiet’ AKP. Turkiets ungdomar offras till gagn för de turkiska kapitalisternas expansionistiska ambitioner och de amerikanska imperialistiska intressena i regionen. Det imperialistiska kriget som rasar i Mellanöstern får som konsekvens att miljontals människor tvingas fly. En stor majoritet av flyktingarna blir strandsatta i våra länder särskilt efter den skandalösa överenskommelsen mellan EU och Turkiet i flyktingfrågan.

I Grekland har regeringen ända fram tills nu stöttat och implementerat samtliga av Natos farliga beslut. Den grekiska regeringen har bland annat erbjudit grekiska öar där Nato har getts möjligheter att upprätta militärbaser. Regeringen har också avkriminaliserat Natos närvaro i Egeiska havet under förevändningen att man hanterar flyktingströmmarna.

Ungdomsorganisationerna i både Grekland och Turkiet betonar specifikt hur borgarklasserna i respektive land tenderar att följa det ekonomiska samarbetets och den eskalerande konkurrensens väg. Borgarklasserna har alltid spridit nationalismens, rasismens och fascismens gift för att i sin tur splittra de två folken och vars specifika mål är ungdomarnas medvetande. Å andra sidan använder de alltid den borgerliga kosmopolitismens fälla för de ungdomar som inte svarar på det nationalistiska giftet. Detta för att på olika sätt dra fördel av dem mot bakgrund av den oroväckande händelseutvecklingen. Vi fastslår tydligt att inte det finns någonting att skilja mellan de två folken och dess ungdomar. Vi motsätter oss något som helst försök att ändra våra länders gränser. Ungdomarnas blod ska inte spillas till förmån för imperialisternas intressen.

Lojala och trofasta till principerna om internationell proletärism kommer vi att kämpa tillsammans för att få ett slut på den kapitalistiska barbari och de faktorer som skapar imperialistiska krig för att i sin tur också få ett slut på orättvisan och folkens blodspillan till favör för exploatörerna.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.