Sömnbrist påverkar korttidsminnet hos kvinnor

Enligt ett pressmeddelande från Uppsala universitet den 31 januari visar flera studier att sömnbrist påverkar människor fysiskt och psykiskt. Planering och abstrakt tänkande möjliggörs av arbetsminnet som är viktigt för att saker kan hållas i huvudet under korta tidsperioder.

Enligt en studie från Uppsala universitet, som publicerats i Journal of Sleep Research, påverkas arbetsminnet hos kvinnor och män olika av akut sömnbrist. Studien visade att mäns arbetsminne inte påverkades av en natt med sömnbrist till skillnad från kvinnor som fick ett försämrat arbetsminne. Dessutom var kvinnorna i studien inte medvetna om att sömnbristen försämrade deras arbetsminnesprestation. Risken för olyckor och misstag ökar i och med omedvetenheten om sömnbristens påverkan av den tillfälligt mentala försämringen. Detta kan vara direkt farligt i många olika situationer till exempel i arbetet för både personen i fråga och för andra runt omkring. Studien undersökte endast hur arbetsminnet hos kvinnor och män påverkades av sömnbrist på morgonen och inte andra tider på dygnet.

Studiens resultat är viktig eftersom den visar hur sömnbrist påverkar kvinnors arbetsminne negativt och skulle kunna vara farligt i flera olika arbetsrelaterade situationer så som i vården. Kvinnor arbetar ofta nattskift vilket försämrar deras möjlighet till bra sömn. Arbetar de inte nattskift utan vanliga tider står de ändå med majoriteten av hushållsarbetet, vilket ökar stressen och pressen för kvinnorna och försämrar deras möjligheter till en god natts sömn. Ofta är det kvinnorna som måste ta hand om barnen och gå upp mitt i natten och det säger sig självt att det är skadligt för dem.  Många kvinnor arbetar skift och har redan där dåligt med tid för återhämtning. I kombination med deras dubbla arbete blir situationen snabbt ohållbar.

Det dubbla förtrycket som kvinnor lever under skadar dem på många plan. Den utveckling som samhället har tagit skadar och förstör oss och det är hög tid att göra upp med den kapitalistiska produktionen.

A. Persson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.