Hyckleri?

DEBATT Vi har nog alla sett den känning som den amerikanska kongressledamoten för New York, Alexandria Ocasio-Cortez, hade på sig vid en gala för några dagar sedan. Men för de som inte har noterat detta så var klänningen vit med en röd text ’Tax the rich’ skrivit rakt över klänningen.

Vid tidigare tillfällen har Alexandria Ocasio-Cortez i ord stöttat arbetarklassen. Många säger att hon är en socialist. Emellertid gick hon på en gala där inträdesavgiften kostade 35 000 US-dollar, klädd i den här klänningen, en gala som enbart bevistades av kapitalist- och borgarklassen. Det fanns ingen från arbetarklassen som kunde betala så mycket i inträdesavgift. Kanske var klänningen en sorts kompensation för ett dåligt samvete för att hon ville bevista galan. Eller var det en kupp mot den här kapitalistklassen?

Nej. Att beskatta de rika (och de fattiga) görs redan. Så det var bara för att kunna bevista galan och ändå visa utåt att hon står på arbetarklassens sida som hon hade en klänning med den texten. Texten utmanande inte ens kapitalistklassen, trots all pressuppbackning. Det hade möjligen varit annorlunda om hon hade haft hammaren och skäran på en röd klänning. Eller en text som t ex ”Krossa kapitalismen’ eller ’Stötta arbetarklassen’ eller ’Arbetare i alla länder, förena er!’ skrivit på klänningen. Då hade det varit en demonstration mot kapitalistklassen och för ett socialistiskt samhälle. Men så långt vågade eller ville hon inte gå. Och det borde säga något om henne och hennes solidaritet med arbetarklassen.

Det finns säkert flera kommunister och socialister – tyvärr även i olika kommunistiska partier och i Vänsterpartiet här i Sverige – som stöttar Alexandria Ocasio-Cortez. Visst, hon har en hel del bra synpunkter. Men att ha bra synpunkter gör henne inte till en socialist som vill avskaffa kapitalismen och införa en socialistisk ekonomi.

Alexandria Ocasio-Cortez tillhör den del av socialistiska bourgeoisin som Marx beskrev som ’önskar avhjälpa de sociala förhållandena för att trygga det borgerliga samhällets bestånd’.

Marx (Kommunistiska Manifestet, kapitel 2. Den konservativa eller borgerliga socialismen):

”Men med förändring av de materiella levnadsförhållandena menar denna socialism ingalunda avskaffandet av de borgerliga produktionsförhållandena, vilket blott är möjligt på revolutionär väg, utan administrativa förbättringar, som kan gå för sig på dessa produktionsförhållandens mark och alltså ingenting ändrar i förhållandet mellan kapital och lönearbete, utan i bästa fall blott minskar bourgeoisins kostnader för dess herravälde och förenklar dess statshushållning.”

Så det är bara hyckleri av Alexandria Ocasio-Cortez att bära en klänning med en text som uppmanar till beskattning av de rika. Eftersom den här galan endast vände sig till borgar- och kapitalistklassen så måste hon ha en förevändning till att kunna bevista galan, och därför behövdes den här klänningen. Om hon hade burit en annan ’vanlig’ och dyr klänning och bevistat galan hade hennes socialistiska ideologi sannolikt ifrågasatts av den borgerliga pressen och inte minst av arbetarklassen.

Kerstin Stigsson

En tanke på “Hyckleri?

  1. Russel Brand sa det väl: ”När jag var fattig och klagade över ojämlikheter så sa de att jag var bitter. Nu när jag är rik och klagar över ojämlikheter så äger de att jag är en hycklare. Jag börjar tro att de bara inte vill prata om ojämlikheter”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.