SKU uttalar sig på den internationella arbetarkvinnodagen

SKU På internationella arbetarkvinnodagen vill SKU i år rikta fokus mot kvinnorna som i Palestina, Sudan, Etiopien, Kongo och i många andra länder i världen tvingas genomleva imperialistiska konflikter. Denna dag är en påminnelse om att kampen för arbetande kvinnor inte bara är en nationell fråga utan också en global angelägenhet. Vi står sida vid sida med kvinnorna runt om i världen som kämpar för sina rättigheter och frigörelse från de förtryckande strukturer som råder under kapitalismen-imperialismen.

Imperialismen, som utgör det världsomspännande system av monopolkapitalism som vi lever under idag, har dödliga konsekvenser för kvinnor. Kvinnor i konfliktdrabbade områden lider av brutaliteten och förödelsen som krig medför i högre utsträckning än män. De utsätts för våldtäkter, människohandel, prostitution, tvångsarbete och andra former av övergrepp som blir en del av vardagen under dessa omständigheter. Kvinnor blir dubbla offer, inte bara för själva konflikten utan också för de kvinnoförtryckande strukturer som förstärks under krigstider.

Kvinnans kropp ett vapen i borgarklassens händer

I Palestina kämpar kvinnor mot ockupationen, det pågående folkmordet i Gaza och den dagliga verkligheten av den israeliska bosättarkolonialismen. De genomlider inte bara den fysiska förstörelsen av sina hem och samhällen, utan möter även de psykologiska och emotionella trauman som kommer av att leva i ständig osäkerhet när de dessutom ytterligare belastas av rollen att ansvara för inte bara sin egen och sina barns, hälsa och säkerhet, men ofta även sina utökade familjers. Utöver allt detta genomlever även kvinnorna i Gaza som tvingats lämna sina sönderbombade hem, förnedringen i händerna på IDF-soldater som plundrar bostäder och glatt visar upp kvinnors underkläder på internet, i syfte att sexualisera och avhumanisera sina offer ytterligare.

I inbördeskrigens Sudan, Etiopien och Kongo utsätts kvinnor på samma sätt för systematiskt sexuellt våld, förnedring och exploatering. I Sudan har konflikten mellan armén och de paramilitära Rapid Support Forces, som eskalerade under 2023, lett till att tusentals kvinnor och flickor utsatts för våldtäkter från bägge sidorna. I Etiopien och Tigray har sexuellt våld mot just kvinnor och flickor pekats ut som en medveten strategi som används av flera sidor i inbördeskriget. I Kongo ser vi samma mönster i gränsområdet till Uganda och Rwanda, där under 2023 över 90 000 kvinnor och flickor hade sökt vård efter våldtäkt och sexuella övergrepp från militären och rebellgrupper.

Kvinnans kropp under kapitalismen förblir därmed inte endast ett verktyg för att reproducera arbetarklassen, genom att ansvara för familjen och hemmet utan kompensation, den blir även ett vapen i händerna på borgarklassen som utnyttjar den under av imperialismen pådrivna konflikter för att terrorisera civila och förödmjuka fienden.

Det är viktigt att förstå att kvinnans väg till frigörelse är tätt sammanflätad med kampen mot kapitalismen-imperialismen. Imperialistiska krafter utnyttjar och förstärker könsnormer och kvinnoförtryckande strukturer för att reproducera och förstärka arbetarklassens utsugning och förtryck under kapitalismen.

Kvinnan i klasskampens första led

Kvinnan har genom historien drabbats värst av kapitalismens barbari, men det är även hon som har stått längst fram i kampen mot detta. Historiskt sett ser vi detta faktum bekräftat i det revolutionära Petrograd 1917, där strejken som organiserades av sömmerskorna på just den 8:e mars utlöste den Ryska revolutionen. Vi ser det även i den palestinska kampen från 1929 fram tills idag, där kvinnor har varit instrumentala i att organisera protester och kvinnokommittéer under första och andra Intifadan för att bedriva kampen mot sionismens våld och förtryck. Även idag ser vi att detta påstående stämmer i de kvinnoledda upproren och proteströrelserna i Sudan och Iran.

Kampen för kvinnors rättigheter kan inte isoleras från kampen för en socialistisk framtid. Genom att bekämpa kapitalismen-imperialismen kan vi på riktigt börja adressera roten till de problem som kvinnor står inför runtom i världen. Vi måste arbeta för att skapa en värld där samhällets resurser underställs det arbetande folkets behov och där kvinnor inte längre förblir offer för krig och exploatering.

Internationella arbetarkvinnodagen är en påminnelse om kvinnans roll i klasskampen. Vi uppmanar alla arbetare, oavsett genus och kön, att förena sig i kampen mot kapitalismen och för en socialistisk framtid. Endast genom en gemensam kamp kan vi bryta de kedjor av förtryck som binder kvinnor runt om i världen, så att varje kvinna kan leva i frihet, värdighet och jämställdhet.

Länge leve kvinnokampen!

Länge leve de arbetande kvinnornas dag!

 

Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, SKU

En tanke på “SKU uttalar sig på den internationella arbetarkvinnodagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.