Kranförarnas arbetsmiljöproblem – över 50 grader i hytterna under sommaren

FACKLIGT I hytterna på byggkranarna kan temperaturen ibland krypa över 50 grader, u eftersom de flesta…