Nu är det Allvarstid säger Försvarsberedningen. Månne det?

INRIKES Nu slår politikerna på den stora Nato-trumman och använder all retorik de kan komma över.…