Uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion

PARTIET Nedan publiceras i översättning ett gemensamt uttalande från de partier som ingår i Europeisk Kommunistisk…