Uttalande från Europeisk Kommunistisk Aktion

PARTIET Nedan publiceras i översättning ett gemensamt uttalande från de partier som ingår i Europeisk Kommunistisk Aktion (EKA) , den nyligen grundade samarbetsorganisationen för kommunist- och arbetarpartier i Europa:

Klasskampen måste intensifieras mot EU, mot regeringarna och mot de arbetarfientliga direktiv som tvingar fram en arbetsdjungel.

Europeiska unionen (EU) ställer sig bakom kapitalets intressen och driver fram åtgärder som gynnar monopol, kapitalackumulering och centralisering. Den är en union för det europeiska kapitalet. EU är ett imperialistiskt ekonomiskt, politiskt och militärt block, i strid med arbetarklassens och de folkliga skiktens intressen. Den tjänar det kapitalistiska systemet, som leder till fattigdom, arbetslöshet, imperialistiska krig som det i Ukraina, grymheter som de, vilka ockupationsmakten Israel begår mot palestinierna, och flyktingvågor.

Även om EU lyckades dölja sin verkliga folkfientliga natur bakom en fasad av förväntningar om välstånd under en längre period, har de senaste årtiondena obestridligen avslöjat verkligheten. Det så kallade ”välståndet” och de påstådda fördelarna för arbetarna var i grunden ett lockbete, som lurade dem in i ett bakhåll med intensifierade attacker mot deras rättigheter över hela EU, särskilt efter 1990.

De arbetande människorna betalar för storföretagens profit

I den nuvarande kontexten återinförs Stabilitets- och tillväxtpakten med strikt budgetdisciplin för att låta de arbetande människorna betala genom tung beskattning både direkt och indirekt; nedskärningar av sociala tjänster och deras kommersialisering drivs igenom för att frigöra kapital genom budgetöverskott för storföretagens investeringar. En rad EU- och regeringsdirektiv främjar avskaffandet av kollektiva arbetsavtal, försvinnandet av stabila dagliga arbetstider till förmån för omänskliga arbetstider, omfattande arbetslöshet med bestraffningsåtgärder, där till och med arbetslöshetsförmåner berövas dem som är arbetslösa, undersysselsättning och ökad flexibilitet, distansarbete, magra pensioner och privatiserade socialförsäkringssystem. Allt detta leder till fattigdom, kombination av två eller flera dåligt betalda jobb, höjning av pensionsåldern och arbete bortom pensionsåldern, upplösningen av offentliga hälso- och sjukvårdssystem och stigande kostnader för arbetarklassen och de folkliga skikten.

De arbetande människorna drabbas av snabbt ökande priser, dålig tillgång till energi man har råd med, hänsynslös beskattning, höga hyror, tvångsförsäljningar av deras hus, särskilt efter upprepade räntehöjningar från den Europeiska centralbankens (ECB) sida. Samtidigt intensifieras arbetsköparnas skrämseltaktik, medan hela Europa antar lagar som straffar och förbjuder strejker och facklig aktivitet. Storföretagen använder sig av fackföreningsverksamhet som ledas av arbetaköparna som ett verktyg för att driva igenom sina planer, som handlar om att  få billig, flexibel arbetskraft för att försämra redan dåliga arbetsförhållanden och intensifiera exploateringen.

En annan väg för folken

Vi tror på en alternativ väg för folket, vi har visione om ett annat Europa med välbefinnande och sociala framsteg för befolkningen, för arbetarklassen som producerar rikedomen. Ett Europa av samarbete, fred och socialism. Detta mål lyser upp kampen för arbete med fulla rättigheter och kollektiva arbetsavtal, demokratiska och fackliga friheter, rätten att strejka, kampen för att arbetarnas moderna behov ska kunna fyllas.

Det är extremt viktigt och lovande att arbetare i ett antal länder kämpar och strejkaroch samordnar sig, detta trots den negativa styrkekorrelationen inom arbetar- och fackföreningsrörelsen. Partierna i EKA partier lägger all sin energi på att dessa mobiliseringar ska utvecklas och nå framgång.

Vi tror på behovet av en beslutsam kamp mot alla former av borgerlig administration inom det exploaterande systemet, vare sig den är liberal eller socialdemokratisk. Denna strävan kräver ett stadigt motstånd mot den opportunism och reformism inom arbetar- och fackföreningsrörelsen som manifesterar sig som inflytandet av borgerlig ideologi på arbetarrörelsen. Denna strävan kan inte lyckas utan aktivt klassinriktat motstånd, opposition och olydnad mot den reaktionära kapitalistiska EU, och måste utmana alla anti-folkliga inriktningar, regler och direktiv från den Europeiska kommissionen. Vår kamp riktas mot kapitalistisk exploatering, med målet att etablera socialism-kommunism. Slutligen består varje kommunistiskt partis främsta internationalistiska uppgift av ett stabilt och ihållande arbete i sitt eget land som ett bidrag till den internationella, världsomfattande kampen.

Vi engagerar oss för att möta arbetarnas och de folkliga skiktens aktuella behov, genom att förena oss klassorienterat och militant, och samordna arbetar- och fackföreningsrörelsens kamp med andra folkliga rörelser. Vårt fokus ligger på att inrikta dessa ansträngningar mot en kollektiv kamp som riktar sig mot monopol och kapitalism, och därmed mot EU och NATO.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.